HOME - CHODSKA-LESNI

+420 725 098 858
Přejít na obsah
Jsme stabilní česká společnost, která se zabývá obchodem se dřevem, řezivem a s pilařskými odpady.
Cílem naší společnosti je nabízet prvotřídní služby, garantovat kvalitu i termíny a vždy včas dostát svým závazkům.  Spokojenost zákazníka a dlouhodobá spolupráce jsou jedním z našich hlavních cílů.
Dále zajišťujeme odbornou pomoc našim dodavatelům dřeva, mezi které patří vlastníci státních lesů – LČR a VLS, tak i obecní a městské lesy, soukromí vlastníci a soukromé panství na území celé ČR.
Naši hlavní obchodní partneři se nachází  jak v České republice, tak i v Rakousku, Německu a Slovensku. Tyto se řadí mezi největší zpracovatele v rámci těchto zemí.
Díky naší odborné zkušenosti, kterou jsme získali dlouholetou praxí, Vám dokážeme pomoci se správně zvolenou technologií těžby a přibližování dřeva a také v otázce správné sortimentace vyráběných výřezů.
Naše firma se specializuje také na zajištění správných výrobních kapacit, pro těžbu dřeva a to jak ruční tak harvestorovou technologií.

Od roku 2019 jsme držiteli PEFC - potvrzení procesu směřujícím k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcích lesů ve prospěch životního prostředí člověka.
.
Návrat na obsah